Välkommen
till Vesam

Cleantech för framtiden

Vesam är ett starkt och professionellt Cleantech-företag med förmåga att konstruera och leverera energieffektiva fastighetslösningar i både stor och liten skala. Vi ger våra kunder ett komplett utbud av lösningar för framtidens effektiva fastighetsdrift. Läs mer om hela vårt utbud under Våra lösningar och Våra produkter.

Lång erfarenhet

Vesam grundades 1967 med VVS-konsultation som huvudinriktning, ett verksamhetsområde vi kontinuerligt utvecklar och som ofta ingår i våra olika lösningar. Under 1980-talet adderade vi ventilationsentreprenader till vår verksamhet och kunde som ett av få företag erbjuda kompletta funktions­entreprenader från konstruktion till montage och installation. 1986 blev vi en av Regins första kunder och adderade fastighetsautomation och SRÖ. Idag är vi en av Regins största samarbetspartners och tillsammans med övriga partners inom SRÖ har vi byggt upp en ledande kompetens inom fastighets- och VA-automation.

Kundanpassade lösningar

Vårt fokus ligger helt på kundanpassade lösningar. Något som gäller både energieffektiva lösningar och entreprenader inom VVS liksom kompletta styr- och informationssystem för såväl fastigheter som kommunala VA-system. Vi tar också, om kunderna så önskar, ansvar för drift och löpande underhåll. Under Referenser kan du bekanta dig med några av våra intressanta referensleveranser.