Friskis & Svettis, Katrineholm 2013

Jan 24, 2014

Beställare: KIAB / Friskis & Svettis

Vår Beställare: Tegelstaden

Yta: Ca 1400 kvm

Lokal: Ombyggnad i befintlig lokal till gym, kontor, spinningrum samt två stora gympasalar.

Bifogade bilder: Från anläggningen efter färdigställande tagna av kanaldonsleverantör.

Projektledare: Jimmie Blomqvist / Jörgen Persson

 

Vesam AB var ventilation och styrentreprenörer i projektet.

Anläggningen installerades med Co2/temp styrning i de stora gympasalarna och gym för att få ett optimalt träningsklimat.

Personaldelen samt reception går på eget aggregat för allmän ventilation.