Automation

Styrning för framtiden

Komplett överblick över fastighetens eller VA-processens driftstatus är inte bara en möjlighet i dagens moderna IT-samhälle – det är en nödvändighet för att optimera energiförbrukning, drift och processer. Vesam erbjuder styr- och kommunikationslösningar som arbetar med öppna protokoll som kan integreras med många befintliga system i existerande anläggningar. Genom Vesams innovativa lösningar inom SRÖ så öppnas stora möjligheter till mer kostnadseffektiv drift och mer nöjda användare.

Inom automation arbetar vi givetvis med både SCADA- och DUC/PLC-system.Bland SCADA-systemen kan nämnas EXO4Web, Citect och iFix och inom DUC/PLC Regin, Beckhoff och Saia. Med hjälp av dessa SCADA-verktyg bygger vi upp gränssnitt, bilder och dialoger för administration och övervakning av processen i realtid liksom styrning av kommunikationsflödet mellan systemets DUC:ar och centrala kontrollenhet. Detta ger förvaltare, servicetekniker och underhållspersonal enkel och smidig tillgång till systemlösningen i sina datorer.

Fastighetsautomation

Vesams lösningar inom fastighetsautomation riktar sig till såväl små som stora fastighetsägare och kan omfatta t.ex. drifttider, temperaturer, effektstyrning och larm. Med vår SmartPac-lösning Roomit kan vi också addera trådlös SRÖ för kontroll och styrning ned på lägenhets-, radiator- och fläktnivå. Vi tillhandahåller även serverplats för fastighetsägare utan egen huvuddator eller SCADA-system.

För det kommunala fastighetsbolaget Mimer i Västerås har vi t.ex. utvecklat ett system för fastighetsautomation för 13.000 lägenheter och gjort motsvarande för Stockholms Studentbostäder och ca 8.000 lägenheter. För Lantmännens huvudkontor på Kungsholmen med 300 arbetsplatser – komplett lösning (funktionsentreprenad) med komplicerat styr med närvarostyrning, CO2-mätning etc. i en befintlig byggnad. Vesam fick också uppdraget att ”drifta” anläggningen under de första två åren. Nu sker löpande övervakning av inneklimat, energinivåer och annat för att logga att byggnaden ligger inom Green Building-normen.

VA-automation

Inom VA-automation riktar vi oss så gott som uteslutande mot kommuner och deras anläggningar för vattenreningsverk, avloppsreningsverk och pumpstationer. Inom denna typ av processövervakning har Vesam stor teknisk kompetens och lång erfarenhet. Vi har levererat och byggt anläggningar av detta slag till ett 30-tal kommuner i Mellansverige och i södra Sverige.

Gemensamt för denna typ av processer är att de kan styras och övervakas från en dator. Det innebär total kontroll av hela driften och möjlighet att enkelt följa och påverka varje moment via en dataskärm. Systemet indikerar eventuella fel som då lätt kan lokaliseras. Dessutom kan energiförbrukning och underhåll av utrustning följas och planeras.

För Jönköpings kommun har vi t.ex. utvecklat kompletta system för styrning och övervakning av vattenreningsverk, avloppsreningsverk och biogasåtervinning, liksom hela det nätverk av pumpar och pumpstationer som är systemens blodomlopp. I denna typ av anläggningar kan det handla om ca 500 DUC:ar fördelade över systemet och som sammankopplas för energibesparande och effektivitetshöjande SRÖ.