Entreprenad

Din trygga entreprenadpartner

Att utifrån kundens behov skapa kostnadseffektiva entreprenadlösningar som ger bra inneklimat, behovsstyrd komfort och energieffektivitet är Vesams paradgren. Genom vår breda kompetens kan vi erbjuda en mycket effektiv process från planering till genomförande för både VVS-och energientreprenader, men också inom områden som t.ex. fastighets- och VA-automation.

VVS-entreprenader

Totalentreprenader där vi konstruerar, installerar och monterar ventilations- och kylanläggningar tillhör typiska Vesam-uppdrag, men vi utför också montage och installation av rena utförandeentreprenader.

Genom vårt kunnande inom VVS-konstruktion kan vi presentera kompletta, nyckelfärdiga lösningar från projektering fram till byggnation och installation. Vi arbetar i denna typ av uppdrag med fokus på energieffektiva lösningar och utifrån den miljöstandard som uppdragsgivaren har specificerat.

I den företagsgrupp – SmartPac-gruppen – som Vesam ingår i finns entreprenörer inom såväl el som rör. Detta ger beställaren en extra trygghet genom att hela entreprenaden kan utföras av samordnade och koordinerade företag i ett och samma nätverk. Kompletta lösningar med samtliga installationer – vent, styr, kyla, rör, VA, värme, återvinning och el – är helt enkelt Vesams hemmaplan.

Energientreprenader

Energientreprenad innebär att vi för en befintlig fastighet och anläggning gör en genomgripande analys över energianvändningen och utifrån detta föreslår och genomför en modernisering och komplettering av installationerna. Vi har ett stort kunnande inom energioptimering och genom att kombinera detta med vår kompetens inom VVS-projektering och/eller utnyttja produktlösningar ur vårt SmartPac-program, så kan vi ofta presentera överraskande stora energibesparingar.

Vesam utför också EPC-entreprenader (Energy Performance Contracting) riktade framför allt mot mindre och medelstora fastighetsägare. I denna nya entreprenadform garanterar Vesam att uppsatta mål och specifikationer kring lösningens energibesparing faktiskt uppnås. I energientreprenader ingår normalt sett lösningar som bygger på värmepumpsteknik, solvärme, överskottsvärme m.m. samt alltid mer eller mindre omfattande system för fastighetsautomation.

För WSP:s huvudkontor i Örebro, liksom Lantmännens i Stockholm, har vi genomfört omfattande Green Building-projekt. I Norrköping har vi genomfört och installerat lösningar för energieffektivisering i stadens 18 kyrkor som inneburit en energibesparing med över 50%.