Konstruktion

VVS-konstruktion, styr och kyla

Sedan 1981 har Vesam utfört uppdrag inom VVS-konstruktion inom värme, ventilation och sanitet, men också kyla, fastighets­automation och processer ingår idag i vårt erbjudande. Vi har en mycket stor kompetens inom dessa områden och en gedigen erfarenhet genom 1.000-tals framgångsrika projekt. Vesam tar säkert och effektivt din idé fram till en väl fungerande och färdig lösning.

  • Värme
  • Ventilation
  • Sanitet
  • Kyla
  • Fastighetsautomation
  • Processer och eldistribution

Energieffektiva lösningar

Idag handlar projektering mer och mer om att finna energieffektiva lösningar som uppfyller de nya miljöcertifieringssystemen Green Building, Miljöbyggnad, LEED, med mera. Inom Vesam har vi byggt upp en mycket stor kompetens inom just energioptimering och energibesparing och kan därför erbjuda lösningar och konstruktioner som ger uppdragsgivaren bästa möjliga energieffektivitet. Genom att vi har vår expertkunskap inhouse kan vi utveckla kompletta helhetslösningar på en tekniskt mycket hög nivå och helt anpassade till kundens krav. Genom vår egen produktportfölj SmartPac kan vi dessutom addera ett antal ledande lösningar inom Cleantech och fastighetsteknik i frontlinjen.

Alla typer av uppdrag

Vår projektavdelning arbetar framför allt med funktionsentreprenader, men står naturligtvis också till tjänst med olika typer av utförandeentreprenader, liksom VVS-konstruktion för VVS-entreprenörer som saknar egen projekteringsavdelning. Vi kan också utarbeta ramavtal för VVS och tillhandahålla kunden ett komplett och färdigt förfrågningsunderlag för offertupphandling.