Service och underhåll

Säkrare, snålare drift

Bra inomhusklimat, ekonomisk och energisnål drift och minimering av driftstopp kräver en regelbunden och kompetent service. Detta gäller naturligtvis inte enbart ventilations- och värmeanläggningar i fastigheter, utan också kylanläggningar, processanläggningar, system för fastighetsautomation m.m. Vesam har kvalificerad, kunnig personal som kan vara snabbt på plats för såväl stora som små serviceuppdrag. Vi erbjuder givetvis också möjlighet till löpande serviceavtal som ger en extra trygg och säker drift. Hos Vesam är kvalificerad akut eller planerad service bara ett telefonsamtal bort.

Vi erbjuder komplett service och underhåll inom dessa områden:

  • Värme
  • Ventilation
  • Kyla
  • Automation
  • Driftning av kundanläggningar