Värmepumpar/komfortkyla

Mitsubishi Electric har ett av marknadens bredaste program av värmepumpar och komfortkyla för alla typer av uppvärmnings- och kyllösningar. Vesam är installatör av Mitsubishi Electrics produktprogram och levererar värmepumpslösningar för flerfamiljshus och kommersiella tillämpningar från ca 15 kW till 60 kW. För värme/kylbehov över 60 kW installerar vi erforderligt antal pumpar i serie och kan därigenom erbjuda energieffektiva värmepumpslösningar utan effekttak.

Ecodan

Mitsubishi Electrics luft/vattenvärmepumpar riktar sig till de som söker efter smarta energibesparande helhetslösningar för uppvärmning av sina lokaler. Ecodan Next Generation är ett komplett värmepumpssystem för all värme och varmvatten. Den unika Ecodan-tekniken ger maximal värme med minimalt energitillskott. Ecodan Next Generation luft/vattenvärmepump är utrustat med steglös inverterteknologi, och en ny, egenutvecklad tank. Denna helt nya styrteknik innebär stora energibesparingar för husägaren eftersom Ecodan Next Generation behöver mindre energi än andra system för att värma upp huset.

CityMulti

En byggnads energieffektivitet påverkas i hög grad av dess luftkonditionerings- och ventilationssystem. Energiförbrukning beror på vilket system som installerats och hur det underhålls. CityMulti ger en effektiv klimatkontroll väl anpassad till dagens välisolerade byggnader och dess interna värmelaster.

CityMulti kyler byggnaden varma dagar och tar hand om interna värmelaster samt värmer effektivt upp den när temperaturen sjunker utomhus. Överskottsenergier kan återvinnas eller flyttas, något CityMulti är särskilt anpassat för. Samtliga system är konstruerade och utformade för det nordiska klimatet och passar väl för t.ex. kontor, butiker, hotell etc.