SmartPac

Cleantech och energieffektivitet

Bygg- och fastighetsbranschens investeringar i ­Cleantech växer i allt snabbare takt. Detta är knappast förvånande eftersom hållbara lösningar med sänkt energiförbrukning, reducerat CO2-avtryck och bättre komfort, kvalitet och ekonomi är vad varje offensiv fastighetsägare, -förvaltare eller -investerare söker. Det är också skälet till att vi samlat ett kraftfullt paket av Cleantech-lösningar under namnet SmartPac som ger just dessa fördelar.

SmartPac är den smarta och kloka vägen till bättre fastighetsekonomi, mer nöjda användare och ett större miljömässigt ansvarstagande. Att nå Green Building, LEED eller någon annan av de nya framväxande fastighetsstandardena är en fråga om att välja rätt lösningar och rätt teknik inom HVAC och fastighetsförvaltning.

Välkommen till morgondagens fastighetslösningar – välkommen till SmartPac!