Energilagring på en ny nivå

Swerod är en optimal teknik för dygnslagring av värme eller kylenergi i byggnadens vattenburna system. Värme- och kyllagringen kan ske på en helt ny effektivitetsnivå – med upp till 15 gånger större lagringskapacitet än vatten – och fullt ut anpassat till ett grönare och mer klimatsmart energiutnyttjande. Med Swerod kan värme från solenergi eller spillvärme samlas under dagen, lagras effektivt i en Swerodtank och sedan användas under natten. Eller kyla kan produceras billigare och effektivare på natten, lagras i en Swerodtank och användas på dagen. Genom energilagringssystem från Swerod kan energiproduktionen och energianvändningen ligga skilda i tiden – och energiförbrukningen kan sänkas radikalt.

  • Perfekt lösning för solenergi/värmepump
  • Upp till 15 ggr större energilagring än vatten
  • Dubblad effekt vid kyldrift
  • Kraftigt sänkt energiförbrukning
  • Nästan året-runt-lösning

I ett system för värmelagring med solvärme samlas värmen via solfångare under dagen, lagras i Swerodstavar i en vattentank för att sedan utnyttjas under de dygnstimmar då värmetillförsel krävs i byggnaden.